SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tapetse´ra verb ~de ~t tap·ets·er·arbekläda med tapeter hush.väggarna var tapetserade med sidenäv.sätta upp tapeter (i) de tapetserade hela våningenpå lör­dag ska de tapetseraäv. ngt ut­vidgatväggarna var tapetserade med affischer och idol­porträtttapetsera (ngt) (med ngt)sedan 1788Subst.:vbid1-357076tapetserande, vbid2-357076tapetsering