publicerad: 2021  
termin terminen terminer
term·in·en
substantiv
termi´n
1 bestämd period (på några månader) med regel­bunden under­visning vid skola, hög­skola eller dylikt
terminsbetyg; terminsstart; hösttermin; vårtermin
(under) terminen
terminen börjar den 7 januari; i Sverige delas ett läs­år in i två terminer, medan man i en del andra länder an­vänder en in­delning i tre terminer
belagt sedan 1650; fornsvenska termin 'tid­punkt för betalning'; av lat. ter´minus 'gräns; slut'; jfr ur­sprung till determinera, term, terminologi
2 fast­ställd period när något ska ut­föras vanligen i ekonomiska samman­hang
ibland sär­skilt med tanke på den bortre tids­gränsen förfallo­tid
belagt sedan 1482 Stockholms Stads Tänkeböcker