SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
terzett [-(t)set´] el. tersetttersett [-set´] substantiv ~en ~er terz·ett·en, ters·ett·enmusikalisk komposition för tre solo­röster med el. utan ackompanjemang musiksedan 1808av ita. terzetto med samma betydelse, till terzo ’tredje’; jfr ters