publicerad: 2021  
testbild test­bilden test­bilder
test|­bild·en
substantiv
tes`tbild
sär­skild tv-bild som visas före de egentliga programmen och med vars hjälp man kan ställa in mot­tagaren för bästa möjliga bild
belagt sedan 1956