publicerad: 2021  
testimonium testimoniet testimonier
testi·moni·et
substantiv
testimo´nium
ålderdomligt (formellt) in­tyg eller betyg särsk. i kyrkliga och akademiska samman­hang
belagt sedan 1611; av lat. testimo´nium med samma betydelse, till te´stis 'vittne'; jfr ur­sprung till testamente