publicerad: 2021  
tetralogi tetralogin tetralogier
tetra·logi·er
substantiv
[-gi´]
grupp av fyra sam­höriga verk av samma författare vanligen dock med olika titlar
JFR trilogi
belagt sedan 1811; av grek. tetra- 'fyr-, fyra' och log´os '(en) lära'