SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tid substantiv ~en ~er tid·en1en abstrakt men mätbar grundstorhet som kan upp­fattas som analog med de rumsliga dimensionerna och om­fattar det förflutna, nuet och det till­kommande tid.tidsavståndtidsfaktorbort­om tid och rumtiden lidertiden gick, och snart var det sommarvi förflyttar oss nu 200 år bak­åt i tidende fördrev tiden med kort­speläv. om viss mängd av denna storhet, särsk. med tanke på den möjlighet den ger att ut­föra ngttidsbesparandetidsförlusttidsschematiden var uteta sig tid med barnende hade gott om tiddet tog tid att laga bilenhan hade inte tid att kommadet var ingen tid att förloraen tid bodde de utom­landsefter någon tid flyttade de hemspec. om viss upp­mätt mängd av denna storhet, särsk. i relation till viss prestationtidtagarerekordtidsimma på tidhan sprang 400 m på 47,8 ― en hygglig tidäv. om visst sätt att mäta denna storhet, vanligen relaterat till solens upp­gång och ned­gångtidsskillnadastronomisk och borgerlig tidklockan 6 brittisk tidklockan 10 lokal tiddra ut på tidenta längre tid än beräknatförlossningen var komplicerad och drog ut på tiden en gång i tidense2gång 1 genom tiderna någon­sinGreta Garbo är en av de största film­stjärnorna genom tiderna gå ur tidenom människaformelltnär Bellman gick ur tiden 1795 var han ut­fattig ha kort om tidha ont om tidom man har kort om tid men än­då vill ha fest kan man ordna knyt­kalas i god tidmed förhållandevis lång tid kvar till aktuell händelsemånga bokar resan i god tid för att säkra de bästa hotellen i grevens tid i sista stundde hann inom­hus i grevens tid innan regnet började vräka ner i sinom tidefter viss (vänte)tidurspr. bibl.runfynden kom i sinom tid att hamna på Sigtuna museum med tidenså småningom, efter handhan var en känd radio­röst i sport­sammanhang och blev med tiden ock­så allt­mer an­litad av tv slå ihjäl/döda tidenfå tiden att gåmed hjälp av tidsfördrivi väntan på flyget slog hon i­hjäl tiden med en bok tid är pengarom man spar tid, spar man ock­så pengarresan med snabb­tåget blir dyrare än med vanligt tåg, men tid är pengar tiden läker alla sår all (psykisk) smärta lindras (och försvinner) med tidennu känns all­ting så tungt men han hoppas på att tiden läker alla sår tiden rinner ivägtiden går forttänk, vad tiden rinner i­väg! I år är det redan tjugo år sedan vi tog studenten tidens tandsetand 1 tids nog(o­undvikligen) ngn gång i fram­tidentids nog tänkte hon prata med journalisterna, men nu ville hon bara vara i fred under tidensam­tidigt (som)någon bröt sig in i deras lägenhet under tiden de var och hand­lade universell tiduniversal­tidsärsk. astron.sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. tiþ ’tid; mässa; reningstid’; gemens. germ. ord, urspr. ev. ’av­delning; av­snitt’; jfr bittida, timme 2bestämt av­snitt av den grundstorhet som om­fattar det förflutna, nuet och det till­kommande vanligen om ngt av­snitt av det förflutna; med mera ton­vikt på begynnelse- och slut­punkt än på längden tid.JFRcohyponymperiod 1 tidsandatidstypisktidsåldermedeltidenstorhetstidvintertidRubens, tidens störste målarepå den tiden fanns inga bilaren art som dog ut under för­historisk tidden moderna tidens kravpå sista tidenforna tiders kvinnorofta med tanke på de rådande förhållandenadet är dåliga tidersvartabörs­hajarna hade gyllene tider under krigeten lycklig tidpå den gamla goda tidenspec. äv. om mycket kort av­snitt, ända ner till ett ögon­blickSYN.synonymtidpunkt att ringa vid den här tiden på dygnet!de äter all­tid vid samma tidspec. om bestämd tid­punkt som är den enda tänkbara och då ngt måste in­träffa, vara färdigt e.d.passa tidenhålla tidenboka tidfå tid hos doktornkomma i tidalla tidersmycket brangt åld.det vore alla tiders om vi kunde träffas snart! det är hög tiddet är nästan för senti november är det hög tid att planera för vinter­semestern i tid och otidallt­för oftaurspr. bibl.han är pedant och städar i tid och o­tid i tidensom svarar mot sam­tidens behovdet är en film i tiden med många referenser till aktuella politiker i tidens fullbordansefullbordan (i) väntans tidertids­period som präglas av väntanofta spec. om tid för havandeskapintet är som väntans tider!; hon går i väntans tider och barnet är beräknat att komma i juni ligga i tidenvara typiskt för (sam)tidendet ligger i tiden att åter­vinna nu för tidenunder inne­varande tids­periodi mots. till tidigare periodernu för tiden bor hon i en liten by utan­för Växjö; nu för tiden har nästan alla ungdomar en mobil­telefon på ngns tidunder ngn tids­period i det förflutnapå min tid var det inte många tjejer som spelade hockey; han var en mycket an­sedd vetenskaps­man på sin tid se tiden använta medan ngt ut­vecklar sigfinans­ministern ser tiden an med till­försikt ta sin (lilla) tidta ganska lång tidrekryteringen tog sin lilla tid men nu har museet äntligen en ny chef tid efter annanperiodvis, i­blandtid efter annan dyker det upp tekniska upp­finningar som sägs kunna revolutionera sam­hället tiden är ur ledförhållandena är o­normalasemmelförsäljning i november och troll­hassel i full vårskrud i januari – tiden är ur led! vara på tidenvara i senaste lagetdet var på tiden att hon köpte sig ett par nya gympa­skor, efter­som hennes gamla var helt ut­slitna vara tidens melodisemelodi (vid) full tid(vid den) tid­punkt då ngt just av­slutatsvanl. en match e. d.vid full tid stod det klart att hemma­laget hade segrat sedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-LagenTidens gudar, som jag smädat, smäda vill jag än en gång! Tidens gudar, som jag hädat, häda vill jag i en sång!August Strindberg, Lokes smädelser (i Dikter på vers och prosa, 1883)