publicerad: 2021  
tidelag tide­laget, plural tide­lag, bestämd plural tide­lagen
tide|­lag·et
substantiv
ti`delag
köns­umgänge mellan människa och djur
JFR sodomi
bli åtalad för tide­lag
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska þyþilagh, tydelagh, till thydha 'vänja till um­gänge'; jfr ur­sprung till ty sig