publicerad: 2021  
koncern koncernen koncerner
kon·cern·en
substantiv
[-ä´rn] el. [-ö´rn]
företags­enhet där ett bo­lag behärskar ett eller flera andra bo­lag genom aktie- el. röst­rätts­majoritet
koncernledning; tidningskoncern
hela koncernen gick med förlust; för andra året i följd redo­visar koncernen en mindre vinst
belagt sedan 1919; av engelska concern 'affär; an­gelägenhet; koncern', till concern 'an­gå; gälla'; jfr ur­sprung till diskret, 2sekret!!