publicerad: 2021  
tidsbegrepp tids­begreppet, plural tids­begrepp, bestämd plural tids­begreppen
tids|­be·grepp·et
substantiv
ti`dsbegrepp
sätt att upp­fatta och analysera tiden
människor i gles­bygd har ofta ett annat tids­begrepp än storstads­människor
äv. förmåga att upp­fatta och analysera tiden
livstidsfångarna förlorar till slut alla tids­begrepp
belagt sedan 1814