publicerad: 2021  
tillförsäkra tillförsäkrade tillförsäkrat
verb
till`försäkra
ge (någon) löfte om att komma i åt­njutande av någon för­mån eller dylikt; om person
någon tillförsäkrar någon något
vittnet till­försäkrades anonymitet; man till­försäkrade honom en årslön på 800 000 kronor
äv. om (för­del­aktig) om­ständighet eller dylikt
hans samhälls­ställning till­försäkrade honom en mild dom
refl. äv. försvagat se till att säkert komma i åt­njutande av
till­försäkra sig en plats på läktaren
belagt sedan 1840
tillförsäkratillförsäkrande, tillförsäkran