SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
till`försikt substantiv ~en till|­för·sikt·entro på gynnsam ut­veckling psykol.SYN.synonymhoppfullhetsynonymförtröstan de kan se fram­tiden an med tillförsiktde är fyllda av tillförsikt in­för morgon­dagens finalsedan ca 1550efter ty. Zuversicht med samma betydelse; jfr 1sikt