publicerad: 2021  
tillfredsställande ingen böjning
till·freds|­ställ·ande
adjektiv
till`fredsställande
till­räcklig för att svara mot vad som rimligen kan begäras i all­mänhet el. av någon spec. person
tillfredsställande (för någon) (att+verb)
ett tillfreds­ställande resultat; ingen tillfreds­ställande förklaring har givits
belagt sedan 1791