SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1tills subjunktion till den tid­punkt när NollSYN.synonymhvid753221till dess vänta här tills hon kommersedan 1596samman­dragning av fornsv. til þæs ’till dess’
2tills preposition till viss tid­punkt ngt vard.Nollvänta tills i morgonsedan 1658Uttryck som vi väntar tills i morgon har kritiserats med motiveringen att tills är en sammandragning av till dess. Numera är dock det sambandet dunkelt för de flesta, och både vi väntar tills i morgon och vi väntar till i morgon får anses korrekta. Däremot är det inte så lämpligt att skriva *tills dess.