publicerad: 2021  
tillstyrkan bestämd form till­styrkan, utrum; som plural kan användas tillstyrkanden
till|­styrk·an
substantiv
till`styrkan
det att tillstyrka något
tillstyrkan (av något/sats)
tillstyrkan (av något)
tillstyrkan (av sats)
an­sökan beviljades på till­styrkan av sektions­chefen
belagt sedan 1691