SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
timesharing [taj´m∫äriŋljust sj-ljud] substantiv, ingen böjning time|­shar·ing1tids­delning databehandl.sedan 1970av eng. time-sharing med samma betydelse, av time ’tid’ och sharing ’delning’ 2system med delat inne­hav av fritids­bostad så att varje del­ägare disponerar bo­staden ett visst an­tal veckor årligen hush.tid.sedan 1987