SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tips substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en tips·et1gissning vanligen grundad på ngn form av bedömning komm.spel.sesegissning 2 mitt tips är att de är tvillingarspec.(grundad) förut­sägelse mitt tips är att Sverige går till finalensärsk. i förbindelse med in­sats(ett spel där det gäller att göra) förut­sägelser om resultat av ett an­tal fotbolls­matcher tipsvinstmåltipsstryktipsvinna på tipsfå tret­ton rätt på tipsetäv. om mot­svarande kupong e.d.lämna in tipsetsedan 1894plur. av eng. tip ’tips; vink’; till tippa 4 2(förtrolig) upp­lysning som kan vara till direkt praktisk nytta för mot­tagaren om ngt faktiskt el. sanno­likt förhållande komm.ett anonymt tipstipsen strömmade inpolisen fick värde­fulla tips från all­mänhetenhon fick tips om lägenheten av en kompisspec. om särsk. praktiskt rådjulklappstipspraktiska tipsett tips: till­sätt lite ättika till såsenett tips (till ngn) (om/på ngt/att+V/SATS)sedan 1914