publicerad: 2021  
tjänsteförsändelse tjänste­försändelsen tjänste­försändelser
tjänste|­för·sänd·els·en
substantiv
tjän`steförsändelse
historiskt postförsändelse som fick skickas porto­fritt av (person an­ställd in­om) statlig myndighet under förut­sättning att inne­hållet hade sam­band med myndighetens verksamhet
belagt sedan 1890