SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tjän`steförsändelse substantiv ~n ~r tjänste|­för·sänd·els·enpost­försändelse som fick skickas porto­fritt av (person an­ställd in­om) statlig myndighet under förut­sättning att inne­hållet hade sam­band med myndighetens verksamhet histor.samh.JFRcohyponymtjänstebrev sedan 1890