publicerad: 2021  
tolerans toleransen toleranser
toler·ans·en
substantiv
[-an´s] el. [-aŋ´s]
1 knappast plur. respekt för andras (av­vikande) åsikter eller beteenden trots att man ev. ogillar dem
JFR vidsyn
tolerans (mot någon/något/sats)
tolerans (mot någon)
tolerans (mot något)
tolerans (mot sats)
tolerans (mellan några)
religiös tolerans; visa tolerans mot olik­tänkande
repressiv tolerans bemötande av kritik genom att låta den komma till ut­tryck men inte seriöst beakta den
belagt sedan 1635; till tolerera
2 tillåten av­vikelse från an­givet (konstruktions)värde särsk. i tekniska samman­hang
JFR spel 9
toleransgrad
en tolerans (mått)
hålets diameter ska vara 40 mm, med en tolerans på 0,05 mm
belagt sedan 1835
3 knappast plur. förmåga att tåla fort­gående eller ökad verkan av ett ämne som till­förs kroppen t.ex. ett läke­medel el. ett gift
toleransdos; toleransgräns; toleransnivå
tolerans (för/mot något/att+verb)
tolerans (för något)
tolerans (för att+verb)
tolerans (mot något)
tolerans (mot att+verb)
vid allergi­vaccination ökas kroppens tolerans mot det allergi­framkallande ämnet
belagt sedan 1959