publicerad: 2021  
tolerant neutrum tolerant, bestämd form och plural toleranta
toler·ant
adjektiv
[-an´t] el. [-aŋ´t]
som visar tolerans om person, handling och dylikt
tolerant (mot någon/något)
tolerant (mot någon)
tolerant (mot något)
en tolerant attityd
belagt sedan 1782