publicerad: 2021  
toluen toluenet el. toluenen
tolu·en·et
substantiv
tolue´n
en kol­väte­förening som an­vänds som rå­vara för fram­ställning av spräng­ämnen, färg­ämnen och läke­medel
belagt sedan 1964; till franska tolu 'tolubalsam' och -en, se ur­sprung till etylen