SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tonnage [-a´] substantiv ~t [-a´∫et] tonn·ag·et1mått på ett far­tygs volym, lastningsförmåga eller vikt mått.sjö.JFRcohyponym2ton 2cohyponymdräktighet 2 deplacementstonnagedödviktstonnageregistertonnagesedan 1887av fra. tonnage med samma betydelse, till tonne ’tunna; tusen kilo’ jfr 2ton 2total upp­sättning far­tyg in­om ett rederi, en flotta, ett land e.d. sjö.handelstonnagehalva tonnaget behövde förnyassedan 1776