publicerad: 2021  
torgskräck torg­skräcken
torg|­skräck·en
substantiv
[tår`j-]
sjuklig rädsla för att vistas bland människor (sär­skilt) på stora, öppna platser
SYN. agorafobi
äv. om mot­svarande ångestkänsla (om man tvingas till detta)
belagt sedan 1904