SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tota`lförsvar substantiv ~et tot·al|­för·svar·etsamman­fattningen av ett lands militära, civila, ekonomiska och psykologiska försvarsåtgärder mil.JFRcohyponymlokalförsvar totalförsvarspliktfrån totalförsvarets syn­punkt är landets beroende av livsmedelsimport o­lyckligtäv. om mot­svarande organisationarbeta in­om totalförsvaretsedan 1951