publicerad: 2021  
total totalt totala
adjektiv
tota´l
som har största möjliga om­fattning genom att in­begripa alla delar eller dylikt
total mobilisering; en total sol­förmörkelse; tystnaden var total; hans totala av­saknad av humor; är den totala friheten möjlig?; nedläggnings­beskedet kom som en total över­raskning; hon var totalt slut efter loppet (adverbial)
äv. i ut­tryck för att något betraktas i sin helhet sammanlagd
totalantal; totalsumma
den totala mängden bilar i Sverige; en total kostnad på flera miljoner; totalt såg 20 000 personer ut­ställningen (adverbial)
ibland äv. som om­fattar hela den om­givande verkligheten spec. sam­hället eller dylikt
en frälsnings­lära med totala an­språk; diktatorn krävde totala makt­befogenheter
totalt krig se krig
belagt sedan 1633; via tyska, franska av medeltidslat. tota´lis med samma betydelse, till lat. to´tus 'hel; all'