publicerad: 2021  
trädgård träd­gården träd­gårdar
träd|­gård·en
substantiv
[träg´ård]
av­gränsat om­råde för (hus­behovs)odling av prydnadsväxter, grön­saker och (frukt)träd ofta i an­slutning till bostads­hus
JFR park 1
trädgårdsarbete; trädgårdsmöbel; trädgårdsskötsel; koloniträdgård; köksträdgård
de har jobbat i träd­gården hela dagen; en blomstrande träd­gård; en prunkande träd­gård; an­lägga en träd­gård; en väl­skött träd­gård med yppig grönska; en villa med stor träd­gård; de satt i träd­gården och drack kaffe; slottet om­gavs av en geometriskt regel­bunden träd­gård av fransk typ
äv. om liknande offentligt om­råde, ofta delvis för vetenskapligt syfte
en botanisk träd­gård
äv. om liknande an­läggning för kommersiellt syfte vanligen i sammansättn.
ibland i ett ut­tryck för att av­skärma sig från världsproblemen och dylikt
den forne revolutionären ägnar sig nu­mera åt att odla sin träd­gård
engelsk träd­gård typ av oregelbunden, konst­gjort vild träd­gårdom­rådet runt internat­skolan planterades i form av en engelsk träd­gård
fransk träd­gård typ av strängt symmetrisk träd­gård med (ofta) vattenkonst, statyer och alléerherr­gården om­gärdas av en traditionell fransk träd­gård med geometriskt ordnade parterrer
zoologisk träd­gård djur­parkunder 1800-talet grundades större zoologiska träd­gårdar i de flesta stor­städer i Europa
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska trägarþer '(frukt)träd­gård'; till träd och gård i bet. 'in­hägnad'