publicerad: 2021  
traggla sig igenom tragglade tragglat
traggl·ar sig i|­gen·om
verb
traggla sig ige´nom
med möda komma igenom bok, kurs eller dylikt
traggla sig igenom något
han lyckade traggla sig igenom baskursen i matematik
belagt sedan 1887