publicerad: 2021  
trampolin trampolinen trampoliner
tramp·ol·in·en
substantiv
trampoli´n
fast (icke-fjädrande) hopp­ställning för höga sim­hopp
femmeterstrampolin
dyka från trampolin
i informella samman­hang ofta äv. om fjädrande ansats­planka för (låga) sim­hopp
äv. fjädrande sats­bräda som an­vänds vid hopp över höga gymnastik­redskap
belagt sedan 1855; av ita. trampolino med samma betydelse, till trampolo 'stylta'; besläktat med 2trampa!!