SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tran substantiv ~et el. ~en tran·etfet oljeblandning som ut­vinns ur (späcket på) fiskar och vattendäggdjur och an­vänds som bränsle, smörj­medel, livs­medel m.m. kokk.trankokerifisktranvaltranspec. (förr) om vitamin­rik olja ur torskleverbarnen grinade illa när de fick transedan 1494Stockholms stads tänkeböckerfornsv. tran; av lågty. tran ’droppe; fettdroppe; tran’; samma ord som ty. Träne ’(en) tår’