SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
trappa ne´r el. trappa ne´dtrappa ne´d verb trappade trappat trapp·aräv. fast sammansättn., jfrnedtrappa stegvis minska trappa ner verksamhetenäv.stegvis minska sin aktivitet han är 60 fyllda och har börjat trappa nertrappa ner (ngt), trappa ner (på ngt)sedan 1966Subst.:vbid1-916198nedtrappande, nedtrappning, vbid3-916198nertrappande, nertrappning