SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
trigonometri´ substantiv ~n tri·gono·metrinläran om sam­bandet mellan vinklar och sidor i trianglar och äv. om vissa matematiska funktioner med viss an­knytning till dem mat.om man känner en triangels sidor, kan man med enkel trigonometri räkna ut vinklarnasedan 1690till grek. trig´onon ’triangel’ och met´ron ’mått’; jfr tri-, gon och 1meter