publicerad: 2021  
troende ingen böjning
tro·ende
adjektiv
tro`ende
ofta substantiverat som har en fast religiös över­tygelse
han blev troende efter hustruns död
äv. något ut­vidgat som har en mycket stark över­tygelse
en troende marxist
belagt sedan 1480–1500 (Helige Bernhards Skrifter); fornsvenska troande