publicerad: 2021  
trombocyt trombocyten trombocyter
trombo·cyt·en
substantiv
trombocy´t
vanligen plur. blodplätt
belagt sedan 1910; till tromb 2 och grek. kyt´os 'ihåligt kärl'; jfr ur­sprung till cyto-