SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
trust substantiv ~en ~er trust·ensamman­slutning av före­tag in­om en närings­gren med upp­gift att undan­röja konkurrensen och där­igenom bl.a. kunna höja priserna ekon.JFRcohyponymkartellcohyponymsyndikat 1 trustbolagtrustlagstiftningantitrustlagarsedan 1898av eng. trust ’förtroende; trust’; trol. besl. med tröst