publicerad: 2021  
jury juryn juryer
jury·er
substantiv
jur´y
sär­skilt ut­sedd grupp av lek­män som har att av­göra vilken part som har rätt vid domstolsförhandling särsk. vanlig i anglo­saxisk rätt­skipning
JFR nämnd
jurymedlem; femmannajury; tryckfrihetsjury
sitta med i en jury; in­vänta juryns ut­slag; en enig jury fri­kände den till­talade
äv. ut­vidgat (opartisk) nämnd för av­görande i tävlingar, vid in­tagningar m.m.
juryn i talang­tävlingen bestod av tre med­lemmar; juryn var samman­satt av före­trädare för olika bransch­organisationer
belagt sedan 1811; av engelska jury med samma betydelse; av fornfranska jurée 'ed; rättslig ut­frågning'; besläktat med juridisk