SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tu räkneord i vissa ut­tryck två Nolltudelningde unga tudet unga paretngt åld.de unga tu sällskapade i fyra år innan de förlovade sig ett tu trese1en 1 inte vara tu tal om ngtsetal 4 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. tu, neutrum till tve(r); jfr itu, 1två