SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tum´ substantiv ~men, plur. ~, best. plur. ~men tumm·enett gammalt längd­mått som ungefär mot­svarar längden av tummens övre led i Sverige vanligen ca 2,5 cm; nu­mera mindre vanlig men anv. bl.a. vid virkeshantering mått.sextumsspik26-tums tv-skärmaräv. med mindre exakt inne­börd i (mer el. mindre bildliga) ut­tryck för mycket liten om­fattningrektorn vek inte en tum – alla blev straffadehan känner var­enda tum av vägenden senaste boken lägger inte en tum till hans berömmelsei varje tumi varje en­skild detaljhon är en primadonna i varje tum sedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagenfornsv. thum ’tumme; tum’; jfr tumme