SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tung`a substantiv ~n tungor tung·an1ett muskelfyllt, rörligt organ i mun­hålan som är säte för smak­sinnet och hos människan med­verkar vid talet med.tungrottungryggtungspetskaffet brände på tunganhon lät tabletten långsamt smälta på tunganforma tungan till ett sj-ljudkalvens sträva tungaäv. med ton­vikt på organets erotiska känslighettungkyssäv. med tanke på organets funktion för att ut­trycka förakt e.d.hon räckte ut tungan åt honomäv. om mat­rätt av detta organ från nöt­kreaturkokt tunga med champinjon­såsofta mer el. mindre bildligt, vanligen med tanke på den talproducerande funktionenha en vass tungahon har en giftig tunga och kommer säkert att ge svar på taltungan slant och ett o­lämpligt av­slöjande var ett faktumelaka tungor på­står att de ska skiljasbita sig i tunganhejda sig i sitt talhan är en ivrig säljare som i­bland får bita sig i tungan för att inte gå för fort fram ha (ett ord) på tunganvara nära att säga eller komma på (ett ord)vänta lite, jag har det på tungan hålla tand för tungasetand 1 hålla tungan rätt i mun(nen)vara upp­märksam och försiktigvid utförande av ngtsom lin­dansös gäller det att hålla tungan rätt i mun ○ ofta om att vakta sina ordhon hade in­sett vikten av att hålla tungan rätt i mun i diskussionerna med chefen lossa tungans bandseband 1 låta tungan löpaprata o­hämmathan lät tungan löpa och råkade av­slöja företags­hemligheter för en journalist styra/vakta sin tungavara försiktig med vad man sägerefter flera korkade ut­talanden vaktar han nu­mera sin tunga i offentliga samman­hang svärmors tungaen kruk­växt med långa svärdsliknande bladäv. kallad ”bajonettlilja”tala i/med tungorägna sig åt tungomåls­talandeurspr. bibl.människor på mötena ropade, bad och talade i tungor tala med kluven tungalämna dubbla (och motsägelse­fulla) budskapnär det gällde kluster­bomber talade den svenska regeringen med kluven tunga – den ville förbjuda an­dras men behålla sina egna sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. tunga; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. lat. ding´ua, ling´ua med samma betydelse 2lång­sträckt, ut­skjutande del av (visst) före­mål instr.eldtungalandtungaörlogs­flaggans tungorhan fick rätta till tungan i skonspec. om visare på vågspec. äv. om tonalstrande blad på vissa blås­instrumenttungan på vågenngt (till synes o­betydligt) som fäller av­görandetpartiet såg ut att bli tungan på vågen i riks­dagen sedan 1346 (i ort­namn)stadfästelse av jordbyte utfärdad i Lödöse av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)3vanligen i sammansättn. typ av (läcker) platt­fisk med lång­sträckt, oval kropp särsk. om sjö­tunga kokk.zool.äkta tungasedan 1664till tunga 1 (efter fiskens form) Upp, min tunga, att lovsjungahjälten som på korsets stam för oss blödde, led och dödde som ett skuldlöst offerlamm.Psalmboken 147:1 (Johan Olof Wallin 1816)