publicerad: 2021  
tungläst neutrum tung­läst, bestämd form och plural tung­lästa
tung|­läs·ta
adjektiv
tung`läst
som går att läsa bara långsamt och med svårighet särsk. på grund av tung stil
tungläst (för någon)
en tung­läst ut­redning
belagt sedan 1779