publicerad: 2021  
turbo turbon
substantiv
tur´bo
ofta i sammansättn. (gas)turbin särsk. om avgas­turbin som driver kompressor i förbrännings­motor på flyg­plan, bil el. båt; ofta med tanke på hela motorn el. tekniken
JFR turbin
turbobil; turbojetmotor; turboladdad; turbotryck; turboutförande; lättrycksturbo
turbon ger en mindre motor större kraft; turbon är en väl­beprövad teknik med start in­om flyg­plans­industrin
äv. om mot­svarande bil delvis historiskt
turbon gör 0–100 på fem sekunder
äv. som förstärknings­ord för något som är snabbt, kraft­fullt eller dylikt var­dagligt
turboeffekt; turbogrill; turbopappa; turboskida
belagt sedan 1970-talet; kort­form av turbomotor; till lat. tur´bo 'virvel'