SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tu´sen räkneord grund­talet som är hundra gånger tio och där­för upp­fattas som ett mycket runt tal Nolltusentalströjan kostade nästan tusen kronortre tusen å­skådare på matchenspec. i ett fast ut­trycken bild säger mer än tusen ordofta med mer ungefärlig inne­börd, för att ge in­tryck av stort an­taltusen tack!vasen gick i tusen bitarjag ber tusen gånger om ur­säktdet är tusen detaljer som måste stämmalåta tusen blommor blommase1blomma 1 till tuseno­erhörtvard.spelarna är laddade till tusen in­för semi­finalen tusen sinom tusenett mycket stort an­taltusen sinom tusen träd blåste ner under stormen Gudrun sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. þusand, þusund; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr.; jfr tusan Tusen och en natt.Svenskt namn på en persisk sagosamling som på 800-talet översattes till arabiska i Bagdad