publicerad: 2021  
tussa tussade tussat
verb
tuss`a
ofta med partikelnihop driva att an­gripa
tussa någon/någotnågon/något
tussa någonnågon
tussa någonnågot
tussa någotnågon
tussa någotnågot
tussa ihop någon/något med någon/något
tussa ihop någon med någon
tussa ihop någon med något
tussa ihop något med någon
tussa ihop något med något
tussa ihop några
hon tussade hunden på honom
äv. bildligt föra samman för diskussion el. annan andlig kamp
tussa ihop de båda menings­motståndarna
belagt sedan 1684; till tuss, hetsrop
tussatussande