publicerad: 2021  
tvärs
adverb
med en riktning som inne­bär kortaste möjliga av­stånd och ofta sam­tidigt är vinkel­rät mot en viss (tänkt) längd­riktning
affären ligger tvärs över gatan; gatan går tvärs igenom stan
ibland med ton­vikt på att något genom­korsas i sin helhet
korridoren löper tvärs igenom huset
äv. med ton­vikt på av­vikelse från den naturliga riktningen (ofta i substantivisk an­vändning) (på) tvären
han fick hjulen på tvärs
spec. sjö­fart tvärskepps
äv. bildligt i fråga om kraftig av­vikelse från normalt handlande eller dylikt (ofta i substantivisk an­vändning)
beslutet gick på tvärs mot gällande bestämmelser
härs och tvärs se härs
kors och tvärs se kors
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska þvärs; till tvär