publicerad: 2021  
tvåäggstvilling tvåäggs­tvillingen tvåäggs­tvillingar
två·äggs|­tvill·ing·en
substantiv
två`äggstvilling
ettdera av två sam­tidigt födda syskon som ut­vecklats ur olika ägg
tvåäggs­tvillingar behöver inte vara mer lika än vanliga syskon
belagt sedan 1920