SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tvi`na verb ~de ~t tvin·arofta med partikelnbort gradvis förlora i (livs)kraft ibl. ända till ut­plåning NollSYN.synonymtyna rosorna tvinade (bort)hon blev sjuk och lik­som tvinade borttvina (bort)sedan ca 1400Klosterläsningfornsv. thvina; gemens. germ. ord med grundbet. ’smälta, upp­lösa sig’ Subst.:vbid1-371981tvinande