SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tyvärr´ adverb ty|­värrvilket är beklagligt NollSYN.synonymolyckligtvissynonymdessvärre hon kunde inte komma, tyvärrvi fick tyvärr punkteringofta in­skjutet för att göra ett yttrande mildare el. artigaretyvärr har vi inte den modellen innesedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. thy wär ’desto värre’; till 1ty och 1värre