publicerad: 2021  
ubåt ubåten ubåtar
kortform av undervattensbåt
u|­båt·en
substantiv
u`båt
lång­smalt under­vattens­gående krigs­fartyg beväpnat med torpeder el. (nu­mera) robotar; särsk. anv. för an­fall mot krigs- och handels­fartyg men äv. för spionage m.m.
ubåtsbekämpning; ubåtskränkning; miniubåt
slag­skeppet sänktes av en ubåt; främmande ubåtar i svenska vatten; sjunk­bomber fälldes mot ubåtarna
belagt sedan 1915