SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`danglidande adjektiv, ingen böjning und·an|­glid·andesom försöker und­vika öppna mot­sättningar om person; ibl. med bi­betydelse av feghet el. konflikt­rädsla admin.komm.hon är så undanglidande att man aldrig kan få ett klart besked av henneäv. om handling e.d.ett undanglidande svar av ministernsedan 1949