publicerad: 2021  
tränga trängde trängt, presens tränger
verb
träng`a
1 ofta med partikel, t.ex.fram, in, upp, ut (mödosamt) förflytta sig fram­åt trots mot­stånd eller svårigheter om person el. ämne eller dylikt; ofta i fråga om passage av någon gräns el. upp­nående av något mål
någon/något tränger (fram/upp/ut) (någonstans)
någon tränger (fram) (någonstans)
någon tränger (upp) (någonstans)
någon tränger (ut) (någonstans)
något tränger (fram) (någonstans)
något tränger (upp) (någonstans)
något tränger (ut) (någonstans)
någon/något tränger in (i någon/något)
någon tränger in (i någon)
någon tränger in (i något)
något tränger in (i någon)
något tränger in (i något)
de trängde allt djupare in i djungeln; trupperna trängde ända fram till huvud­staden; vattnet började tränga in i båten
äv. om icke-materiella före­teelser som kan upp­fattas som rörliga
en strimma ljus trängde in i rummet; inte ett ljud trängde över hennes läppar; kylan trängde genom märg och ben
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska þrängia 'tränga; trycka; tvinga'; gemensamt germanskt ord; bildn. till trång; jfr ur­sprung till trängta
2 ofta med partikel, t.ex.in, ner, undan, ut genom direkt kontakt verka på (någon/något) med en kraft som (nästan) fram­tvingar förflyttning
undantränga; undanträngning
någon/något tränger (in/ner/undan/ut) någon/något (någonstans)
någon tränger (in) någon (någonstans)
någon tränger (in) något (någonstans)
någon tränger (ner) någon (någonstans)
någon tränger (ner) något (någonstans)
någon tränger (undan) någon (någonstans)
någon tränger (undan) något (någonstans)
någon tränger (ut) någon (någonstans)
någon tränger (ut) något (någonstans)
något tränger (in) någon (någonstans)
något tränger (in) något (någonstans)
något tränger (ner) någon (någonstans)
något tränger (ner) något (någonstans)
något tränger (undan) någon (någonstans)
något tränger (undan) något (någonstans)
något tränger (ut) någon (någonstans)
något tränger (ut) något (någonstans)
de trängde in honom i ett hörn; de trängde undan henne; hon lyckades tränga ner allt bagaget i väskan; han trängde in handen genom den smala öppningen
ibland äv. i fråga om fysisk på­verkan utan kontakt
den mötande bilen trängde honom av vägen
äv. med av­seende på abstrakta före­teelser få att träda i bak­grunden
hon försökte tränga undan de irriterande tankarna; ordet "begabba" har nästan trängts ut ur svenskan
äv. med ton­vikt på de bekymmer som vållas av viss på­verkan
fienden trängde dem från alla håll; de ekonomiska problemen trängde honom
om det tränger om det är nöd­vändigtom det tränger kan du få låna pengar av mig
belagt sedan 1285 stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)
3 vara allt­för trång
något tränger
skon trängde
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
trängaträngande, trängning